Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Úvod

Obec Hamr leží v malebné jihočeské krajině 14 kilometrů jihovýchodně od Třeboně v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Katastrální území Hamr má rozlohu 1.194 hektarů. Hamr je obklopen lesy a množstvím rybníků, což umožňuje rybaření, houbaření a krásné procházky. Rovinatá turisticky atraktivní krajina láká v letních měsících zejména vyznavače cykroturistiky. Hranici katastrálního území mezi Hamrem a Majdalenou tvoří řeka Lužnice, vodáky nejčastěji navštěvovaný tok v celé ČR. V této části obce se nachází místní část nazývaná Kosky. Podél toku řeky Lužnice a v místě soutoku Lužnice s Koštěnickým potokem je četné množství rekreačních objektů.

Obec Hamr je samosprávnou obcí. V současné době má 350 obyvatel. Obec je napojena na vodovodní řad. Převážná část obce je odkanalizována a napojena na čistírnu odpadních vod. Plynofikace proběhla pouze v okrajových částech obce.

Každoročně se obec snaží využít možnosti čerpat dotace z Programu obnovy venkova a postupně tak realizovat plánované akce.

My v tom Jihočechy nenecháme

Obec Hamr se rozhodla zapojit do dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME.

Bližší informace naleznete zde nebo na www.

Uzavírka v Lutové

Firma EGD a. s. , zastoupena firmou SETERM BC, a. s. , oznamuje, že od 17. 10. 2022 bude z důvodu provádění výkopových prací uzavřena místní komunikace v obci Lutová mezi č.p. 25 a č.p. 76 až k silnici III/153 Hamr – Kosky „U Jouzů“ pro veškerý provoz mimo vozidla stavby, majitelů nemovitostí, dopravní obsluhy a IZS.

více..

Anketa spokojenosti čtenářů v knihovně

Vážení návštěvníci knihovny, obracíme se na vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Pomozte nám se zlepšit.

Více...

Výsledků voleb v obci Hamr

Výsledky komunálních voleb 2022 v obci Hamr. Volební účast, získané mandáty a zvolené zastupitele naleznete zde.

Pořízení požární techniky - dotační program

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hamr obdržela v červenci 2022 nové vybavení z dotační programu "Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje - pořízení požární techniky a věcných prostředků".

Více...

Úřad práce ČR - pomoc při finanční tísni

Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií. Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může Vám pomoci s úhradou nákladů na bydlení, a to prostřednictvímrůzných dávek.
pdfLeták - pomoc
pdfLeták- praktické dotazy

více...

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

KACPU na letišti Planá - České Budějovice zahájilo činnost dne
3. 3. 2022.

Jedná se o základní informační a kontaktní místo pro ukrajinské občany přicházející na naše území pro Jihočeský kraj.

Provozní doba 07:00 - 19:00. Centrum je otevřeno non-stop.

Více...

Společně pro Ukrajinu

Diecézní charita České Budějovice je zapojena do pomoci Ukrajině.

Více informací naleznete na webu DSHCB.

pdfLeták 1
pdfLeták 2

Strana 1 z 4

rozhlas

mobilni rozhlas

knihovna banner

Logo trebonsko

katalog soc 2015 2

jikord

zo logo min

Rybaření Nový Kanclíř

logo ryb

Počet návštěv

948276
Dnes
Celkem
127
948276

Vaše IP: 3.235.253.6

Hasičské sdružení

hasici1

V současné době má sbor 90 členů (39 dospělých a 51 mladých hasičů). Jeho starostou je Jan Pumpr. Každoročně jsou hasiči pořadateli celé řady kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé.

Více informací

Kosky

hamr1

Krásné okolí vyniká množstvím lesů, rybníků a pískoven. Ubytování je v oblasti vhodné pro cykloturistiku, turistiku, rybaření, houbaření, koupání.

 

 

Dětské hřiště

detske hriště

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje se podařilo obci v roce 2011 získat dotaci na  vybudování zázemí pro aktivní trávení volného času. Více informací...

© 2013 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení