Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Úvod

Obec Hamr leží v malebné jihočeské krajině 14 kilometrů jihovýchodně od Třeboně v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Katastrální území Hamr má rozlohu 1.194 hektarů. Hamr je obklopen lesy a množstvím rybníků, což umožňuje rybaření, houbaření a krásné procházky. Rovinatá turisticky atraktivní krajina láká v letních měsících zejména vyznavače cykroturistiky. Hranici katastrálního území mezi Hamrem a Majdalenou tvoří řeka Lužnice, vodáky nejčastěji navštěvovaný tok v celé ČR. V této části obce se nachází místní část nazývaná Kosky. Podél toku řeky Lužnice a v místě soutoku Lužnice s Koštěnickým potokem je četné množství rekreačních objektů.

Obec Hamr je samosprávnou obcí. V současné době má 350 obyvatel. Obec je napojena na vodovodní řad. Převážná část obce je odkanalizována a napojena na čistírnu odpadních vod. Plynofikace proběhla pouze v okrajových částech obce.

Každoročně se obec snaží využít možnosti čerpat dotace z Programu obnovy venkova a postupně tak realizovat plánované akce.

Úřad práce ČR - pomoc při finanční tísni

Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií. Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může Vám pomoci s úhradou nákladů na bydlení, a to prostřednictvímrůzných dávek.
pdfLeták - pomoc
pdfLeták- praktické dotazy

více...

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

KACPU na letišti Planá - České Budějovice zahájilo činnost dne
3. 3. 2022.

Jedná se o základní informační a kontaktní místo pro ukrajinské občany přicházející na naše území pro Jihočeský kraj.

Provozní doba 07:00 - 19:00. Centrum je otevřeno non-stop.

Více...

Společně pro Ukrajinu

Diecézní charita České Budějovice je zapojena do pomoci Ukrajině.

Více informací naleznete na webu DSHCB.

pdfLeták 1
pdfLeták 2

Odpadové hospodářství

Vážený občané,

každým rokem se zpřísňují pravidla ohledně nakládání s odpadem a s tím jsou spojeny i roustoucí náklady na likvidaci odpadu. V letošním roce jsme pro Vás rozšířili sběrné místo (za hospodou) o další kontajnery.

pdfvíce...

Informace k problematice nákazy COVID-19

Informace MZ ČR, kde naleznete srozumitelné postupy, jak se zodpovědně chovat a co dělat, v níže popsaných situacích.

Více...

Aktuální informace ke koronaviru-21.4.2021

Platná usnesení vlády naleznete na stránkách MZ a na úřední desce.

Změna úředních hodin od 12.10.2020: pdfdokument
Pomoc občanům: pdfdokument
Provoz knihovny: 
Provoz místní knihovny je od 12. 4. 2021 obnoven,vždy v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin.

Vzhledem k velikosti plochy knihovny smí být uvnitř pouze jeden návštěvník.


Proč jsou současná opatření: 
pdfdokument
Omezení sociálních kontaktů:
pdfdokument

Jihočeské letní linky – CYKLOBUSY

Provoz spojů je pro letošní sezonu rozšířen o další turisticky zajímavé linky. Bližší informace o Jihočeských letních linkách lze nalézt na
www.jikord.cz/cyklobusy 
a Jihočeské jízdence lze nalézt na
www.jihoceskajizdenka.cz.

Mobilní Rozhlas

Vážení spoluobčané,
chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, pozvánky na kulturní a sportovní akce?
Obec Hamr zavádí Mobilní Rozhlas.

Více...

Strana 2 z 4

rozhlas

mobilni rozhlas

knihovna banner

Logo trebonsko

katalog soc 2015 2

jikord

zo logo min

Rybaření Nový Kanclíř

logo ryb

Počet návštěv

978129
Dnes
Celkem
208
978129

Vaše IP: 3.230.152.133

Hasičské sdružení

hasici1

V současné době má sbor 90 členů (39 dospělých a 51 mladých hasičů). Jeho starostou je Jan Pumpr. Každoročně jsou hasiči pořadateli celé řady kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé.

Více informací

Kosky

hamr1

Krásné okolí vyniká množstvím lesů, rybníků a pískoven. Ubytování je v oblasti vhodné pro cykloturistiku, turistiku, rybaření, houbaření, koupání.

 

 

Dětské hřiště

detske hriště

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje se podařilo obci v roce 2011 získat dotaci na  vybudování zázemí pro aktivní trávení volného času. Více informací...

© 2023 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení