Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Mladí hasiči

Co se událo v roce 2017

Setkání historických stříkaček v Příbrazi (17. 10. 2015)

Soptíci z Hamru vystoupili na Setkání historických stříkaček v Příbrazi

Obec Příbraz hostila účastníky SETKÁNÍ HISTORICKÝCH STŘÍKAČEK, kterých se sjelo na plochu sportovního areálu rovných deset. Jednalo se převážně o potahové stroje, z nichž bylo devět funkčních.
Po slavnostním nástupu se prvních ukázek zásahů na různá nebezpečí velmi dobře zhostili Soptíci z Hamru a po nich i přípravka ze Stráže nad Nežárkou. Tyto zásahy v provedení 3 až 6 letých hasičů okouzlily účastníky setkání. Nejvzdálenějším kolektivem, který byl přímo nadšen výkony tohoto hasičského potěru, byl sbor dobrovolných hasičů obce Radňoves u Brna. Z dojetí nad roztomilostí hasičských přípravek pak došlo na pozvání k předvedení těchto ukázek i na Moravě. Po ukázkách dětských kolektivů se do prezentace aktivní historické techniky postupně zapojily všechny zúčastněné sbory např. Příbraz, Novosedly nad Nežárkou, Stříbřec, Mníšek, Radňoves a další.
Diváci si tuto techniku předem mohli prohlédnout na výstavě, kde nechyběly ani technické parametry a data zhotovení. Návštěvníci této akce byli jistě potěšeni úvahou o podobná další setkání historické hasičské techniky, možná právě opět v Příbrazi.

Účastník akce: Jan Pumpr, SDH Hamr

Jihočeský festival zdraví v Třeboni (18. – 19. září 2015)

Soptíci z Hamru již potřetí vystoupili na Jihočeském festivalu zdraví v Třeboni. Připravili si v premiéře nové představení, zásah na leteckou havárii spojenou s nálezem nebezpečného chemického nákladu v nákladním prostoru a jeho bezpečnou likvidaci. Dalším představením znázorňujícím právě v této oblasti časté přírodní havárie byl zásah při povodních s ukázkou regulace vodního toku, postavením protipovodňové stěny a následné záchrany tonoucího z vodního toku. Posledním představením byla ukázka, která řešila situaci, která obzvláště letos trápila návštěvníky kempů a to zásah na likvidaci nebezpečného hmyzu.
Novým vystupujícím na tomto festivalu ze základny SDH Hamr byl taneční soubor Akvabely z Hamru, které svým rozverným vystoupením pobavily návštěvníky festivalu a ti je obdarovali salvami smíchu.

Za SDH Hamr: Jan Pumpr

Soutěž ve Stráži nad Nežárkou

Soptíci společně s družstvy mladších a starších žáků z SDH Hamr se zúčastnili v sobotu 3. 10. 2015 soutěže v požárním útoku a štafetě 3 x 60 m ve Stráži nad Nežárkou.
Po úvodní soutěži ve štafetě 3 x 60 m, které se zúčastnila družstva žákovská, se do programu soutěžního odpoledne přispěli též Soptíci z Hamru ukázkami zásahu na leteckou havárii spojenou s likvidací nebezpečného chemického nákladu, zásahu při povodních stavěním protipovodňové stěny, vyproštění tonoucího z vodního toku, stabilizace jeho životních funkcí a závěrem zásahu na nebezpečný hmyz. Do ukázek se zapojila i přípravka ze Stráže nad Nežárkou zásahem při výbuchu plynu v bytě.
Po ukončení těchto ukázek předvedla své umění v královské hasičské disciplíně – požárním útoku družstva žákovská. Kolektivy mladších a starších žáků z SDH Hamr, Stráž nad Nežárkou a Polště tak změřily své síly a dovednosti. Nejvíce se dařilo mladým hasičům ze Stráže nad Nežárkou, poté z Hamru a na závěr z Polště.

Za SDH Hamr: Jan Pumpr

Foto z akce

Velice dobré výsledky dosahuje sbor v oblasti práce s mládeží. Navazuje tak na tradice svých předků, neboť již v roce 1958 je v kronice první zmíňka o ustanovení žákovského družstva.
Nyní pracuje ve sboru 51 mladých hasičů pod vedením Milana Tesaře st, Jana Pumpra a Lucie Tesařové.

Mladí hasiči soutěží v kategoriích mladší a starší žáci, dorostenky a dorostenci a zastoupení mají i dorostenky v kategorii jednotlivců.
Zatím největšího úspěchu dosáhlo v roce 2006 družstvo dorostenců,
které po vítězství v okresním kole zvítězilo v krajském kole v ČeskýchBudějovicích a reprezentovalo jihočeský kraj na Mistrovství České republiky v požárním sportu v Liberci.

Mladí hasiči se scházejí na pravidelných schůzkách v klubovně a na hřišti, kde se zdokonalují v hasičských znalostech a připravují se na soutěže v požárního sportu.

Našemu sboru se podařilo jako prvnímu v jindřichohradeckém okrese založit „ Přípravku" mladých hasičů. Jedná se o děti ve věku od 3 let, které se formou hry učí prvním základům hasičiny.

© 2024 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení