Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Nahoru

Formuláře ke stažení

Informace k poplatku ze psů

- na základě obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Hamr o místním poplatku ze psů má každý držitel psa povinnost platit místní poplatek ze psů
- poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost
- poplatek se platí ze psů starších tří měsíců

Uvedené informace jsou pouze základní, více informací lze získat na Obecním úřadě Hamr v době úředních hodin.

Další podrobnosti získáte též v OZV, která je zveřejněna v sekci OBECNÍ ÚŘAD –Platné obecně závazné vyhlášky obce

K ohlášení poplatkové povinnosti lze využít uvedený tiskopis.

Informace k poplatku z pobytu

- Poplatníkem je osoba, která v obci není přihlášená.
- Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
- Příklady plátce poplatku: hotel, motel, penzion, soukromé byty, ateliéry atd., bez ohledu na to, zda je místo ubytování zkolaudováno jako ubytovací zařízení.
- Ohlašovací povinnost: plátce podává ohlášení do 15 dnů od okamžiku, kdy zahájil činnost spočívající v poskytování úplatného pobytu
Zde jsou uvedeny pouze stručné informace, více informací získáte na Obecním úřadě Hamr v době úředních hodin nebo v Obecně závazné vyhlášce obce Hamr

V přiloženém odkazu jsou tyto tiskopisy:
- docxohlášení poplatkové povinnosti
- docxvyúčtování místního poplatku

 

 
 
© 2024 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení