Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Nahoru

Platné obecně závazné vyhlášky obce

V souladu se zákonem č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů, jsou právní předpisy obcí zveřejněny ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, která je informačním systémem veřejné správy.

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů: https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

k zabezpečení veřejného pořádku a čistot obce
 
 
© 2024 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení