Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Rady a informace

Období pálení začíná, hasiči nabádají k opatrnosti

Přichází období jarního úklidu, a tím i zvýšenému riziku vzniku požárů způsobených nedbalostí při vypalování trávy a spalování odpadu. Tragické následky každoročně mívá nejen plošné vypalování porostů, ale také pálení shrabaného listí, větví či různých odpadů.

Lidí často likvidují odpad v neohraničených ohništích bez jakéhokoliv požárního zabezpečení a při poryvu větru je nekontrolovatelně poletující hořící tráva schopná celkem snadno přenést otevřený oheň do okolí na objekt nebo plochu se suchou vegetací. Plošné vypalování porostů je zákonem o požární ochraně všem přísně zakázáno a v případě nedodržení je pak vyšetřovateli požárů nekompromisně pokutováno.

Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno, ale i na tuto činnost platí určitá pravidla a omezení. Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat pálení na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru. Pálení lze nahlásit telefonicky nebo přes internetový formulář, který je zveřejněn na webových stránkách v horní pravé části nazvané „hlášení pálení". Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:

• datum a místo pálení
• osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS Jihočeského kraje.

Než začnete pálit:

• je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
• u pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší osmnácti let
• oheň nikdy nerozdělávejte za pomoci hořlavých kapalin
• při nepříznivých povětrnostních podmínkách pálení přerušte
• dodržujte bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby, hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) i lesního porostu
• mějte připravené jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek atd.)
• velikost ohniště volte tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor
• po ukončení pálení ohniště řádně uhaste a prolijte vodou, v období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou
• v případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit operačnímu a informačnímu středisku HZS Jčk, případně na tísňové linky 150 nebo 112

Zákony a sankce

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

.

Zásahy

 

 2024

 místo
25. března požár - kostel Chlum u Třeboně Chlum u Třeboně
 
kostel chlum 3 24

 2023

 místo
25. prosince - 11:02 hod. technická pomoc- odstranění spadlého stromu z komunikace Hamr (Kukla)
 
25 12 a 25 12 b
22. prosince - 13:06 hod. technická pomoc - odstranění spadlého stromu  z komunikace Hamr (Půrkráb)
22 12 b
22. prosince - 12:39 hod. technická pomoc - odstranění vyvráceného stromu z komunikace Hamr (V Koutě)
22 12 a 
3. prosince spolupráce se složkami IZS - součinnost se SÚS, zajištění porouchaného posypového vozidla, řízení kyvadlové dopravy Hamr
3.12.-09.14 hod
3. prosince technická pomoc - odstranění vyvráceného stromu, visícího nad komunikací Hamr
3.12.-08.41 hod
2. prosince technická pomoc - vyproštění OA  zapadlého v hlubokém sněhu Hamr
2.12-17.36 hod
2. prosince technická pomoc - odstranění popadaných stromů z komunikace Kosky
2.12-09.18 hod
21. října 10:18 hod. - technická pomoc - únik nebezpečných látek (nafta) na komunikaci Hamr
21.10.2023
5. října 18:36 hod. - technická pomoc - odstranění hnízda nebezpečného hmyzu (sršňů) Hamr
5.10.2023
11. září 19:29 hod. - technická pomoc - odstranění hnízda nebezpečného hmyzu (vosy ve čtyřbytovce)  Hamr
 11.9.2023
10. září  14:28 hod. - technická pomoc - odstranění hnízda nebezpečného hmyzu (sršňů)   Kosky
 10.9.2023
26. srpna 20:43 hod. - technická pomoc - odstranění popadaných stromů na komunikaci Hamr,
Kosky
 26.8.2023
 
17. srpna technická pomoc - odstranění hnízda nebezpečného hmyzu (sršňů) z budovy pro volnočasové aktivity 
IMG 20230815 142440 IMG 20230815 143106
4. února - technická pomoc - zabezpečení plechové garáže, uvolněné vlivem poryvu silného větru Hamr
4 2 2023a 4 2 2023

 2022

 místo
9. srpna likvidace nebezpečného hmyzu - vosy na autobusové zastávce Hamr
9 8 2022 9 8 2022 2
28. června odstranění vyvráceného stromu, který brání v provozu na pozemní komunikaci, zcela neprůjezdné ( U Stellnerů) Hamr
Kosky
28.6.2022 28.06.2022
19. února
odstranění nebezpečně nakloněného stromu Hamr
19.02.2022 19.2.2022a
 

 

6. února 

odstranění mohutné zlomené větve visící nad komunikací (hrozí pádem)

Hamr
6 2 2022  1  6 2 2022  2
30. ledna

19:12 hod., odstranění stromu ležícího přes komunikaci (u Stellnerů - zcela neprůjezdné)

Hamr
30 1 2022  3  30 1 2022  4
30. ledna 

13:28 hod., odstranění nebezpečně nakloněného stromu nad komunikací ve směru od místní části Kosky na obec Lutová

Hamr
Kosky
30 1 2022  1  30 1 2022  2

 2021

 místo
21. října odstranění stromu ležícího přes komunikaci Kosky
Lutová
21 102021
3. září likvidace sršního hnízda v komíně a v komínové hlavici Hamr
Kosky
foto2021-09-07  foto 2021-09-07
7. srpna odstranění stromu ležícího přes silnici za Kosů mostem Hamr
7 8 2021a 7 8 2021b
28. července likvidace nebezpečného hmyzu (sršňů) z půdy bytového domu kde ohrožovali obyvatele domu a dělníky pracující na opravě střechy Hamr
28 7 21a 28 7 21
29. června odstranění sršního hnízda z větracího otvoru v rodinném domě Hamr
IMG 20210629 192610
30. května odstranění naplavených dřevin zachycených na středovém pilíři lávky pro pěší na Koštěnickém potoce Hamr
30 6 2021b 30 6 2021 30.6.2021a
12. května odstranění nebezpečně nakloněného stromu nad komunikací Klikov
Žabárna
12 5 2021
11. února požár osobního automobilu - na místě HZS Třeboň, JSDH Hamr, JSDH Chlum u Tř.,  Policie ČR Hamr
Kosky
11 2 2021 11 2 2021a
1. ledna požár sazí v komínovém tělese ve čtyřbytovce  č.p. 125 
na místě HZS Třeboň, JSDH Chlum u Tř., JSDH Hamr
Hamr
1.1.2021 1.1.2021 2

 2020

 místo
25. září odstranění silné větve dubu z komunikace Hamr
Klikov
25.9.2020 25.9.2020 2
16. září

odstranění hnízda nebezpečného hmyzu (sršňů) ze zvoničky rekonstruované kaple sv. Jana Nepomuckého

Hamr
16 9 20
2. července odstranění hnízda nebezpečného hmyzu z terasy obecního penzionu Hamr
2 7 2020
20. června odstranění spadlého stromu na komunikaci Hamr 
20 6 2020 20 6 2020 2
 
10. února Orkán SABINA -odstranění  vyvráceného stromu z komunikace Kosky
Lutová
10. února Orkán SABINA -odstranění dvou stromů z  komunikace Kosky
Holičky
Orkan SABINA Orkan SABINA 2 Orkan SABINA 3
Orkan SABINA 4

 2019

 místo
20. září odstranění nebezpečně nakloněného stromu nad komunikací Kosky
IMG-20190921-WA0005
13. září odstranění stromu visícího na telefonním kabelu Kosky
13.9.2019
23. srpna likvidace sršního hnízda u dětského hřiště Hamr
23.8.2019
28. 7. odstranění  nebezpečně nakloněného stromu Kosky
28 7 2019 2
28. 7. odstranění hnízda nebezpečného hmyzu Hamr
28 7 19
28. května odstranění  stromu z komunikace Hamr
Klikov
28.05.2019 28.5.2019
11. března odstranění spadlého stromu z komunikace Hamr
Kosky
20190311 20190311a
10. března odstranění stromů z komunikace po vichřici Hamr
Klikov
20190310 20190310a
14. ledna odstranění stromu z komunikace Kosky
 
zas 20190114 1 zas 20190114 2

 2018

 místo
15. října požár lesa 3x4 m, uhašen před příjezdem jednotky Kosky
23. září odstranění stromů z komunikace po vichřici (Fabienne) Hamr
Lutová
23 9 2018 23 9 2018a
 4. září  odstranění stromu visícího nad komunikací Hamr
Kosky
 4 9 2018 4 9 2018a
2. září odstranění sršního hnízda z rekreační chaty Hamr
Kosky
2 9 2018a 2 9 2018
23. srpna požár - hořící pařez za autobusovou zastávkou Hamr
Kosky
23 8 2018 23 8 2018a
16. srpna odstranění stromu visícího přes cestu na telefonním vedení Hamr
Kosky
16 8 2018a 16 8 2018
 
4. srpna likvidace hnízda nebezpečného hmyzu v rodinném domě Hamr
4 8 2018b 4 8 2018a

 

8. července

likvidace vosích hnízd v chatkovém rekreačním zařízení společně
s Jednotkou SDH Chlum u Třeboně

Kosky
8 7a 8 7b
27. června likvidace hnízda nebezpečného hmyzu u bytového domu Hamr
27 6a 27 6b
13. května požár lesa  u rybníka Točník Chlum
u Tř.
chlum u tr chlum u tr1
27. března odstranění poškozené střechy autobusové zastávky po DN Kosky
zastavka1 zastavka2
13.ledna odstranění olejové skvrny z chodníku před budovou OÚ  Hamr
 
IMG 20180113 163739 IMG 20180113 165118

 2017

 místo
11.listopadu odstranění olejové skvrny z místní komunikace  Hamr
 
Olej Olej II
29.října odstranění stromu visícího po vichřici na drátech elektrického vedení Hamr
29.října odstranění stromu, který vlivem silného větru padl na dráty elektrického vedení Kosky
Stromy Zasah
20.září likvidace hnízda nebezpečného hmyzu z budovy obecního úřadu Hamr
   
zasah1 zasah2

 2016

 místo
19.října záchrana srny z betonové jímky u bývalého Lihovaru Hamr
10.října likvidace hnízda nebezpečného hmyzu na zahradě čtyřbytovky Hamr
1.října odstranění dvou hnízd nebezpečného hmyzu z provozní budovy rekreačního zařízení Kosky
hmyz 2016 hmyz 2016 1

 2015

20. listopadu požár velkokapacitního seníku Klikov
9. srpna odstraňování popadaných stromů z komunikace Lutová
20. července likvidace hnízda nebezpečného hmyzu (sršňů) v podkroví bytového domu. Hamr
31. března Odstranění vichřicí vyvráceného stromu z místní komunikace Hamr
2. února požár sazí v komínovém tělese ve čtyřbytovce + HZS Třeboň Hamr

 2014

18. října likvidace nebezpečného hmyzu ( sršňů ) v rodinném domě Hamr
30. července odstranění hnízda nebezpečného hmyzu v rodinném domě Hamr
23. února odstranění hnízda nebezpečného hmyzu z půdy Hamr
rodinného domu

 2013

2. června čištění kanalizačních vpustí po přívalovém dešti Hamr
4. června evakuace  postižené osoby z chaty po zaplavení Kosky
komunikace vodou z rozvodněné Lužnice
8. června odstranění nebezpečně nakloněného stromu Kosky

 2012

23. srpna likvidace nebezpečného hmyzu (sršňů) Hamr
z podkroví bytového domu
12. července odstranění nalomené větve ze stromu ohrožující Hamr
rodinný dům
12. června čištění kanalizačních vpustí po přívalovém dešti Hamr

Strana 1 z 4

© 2024 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení