Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Volby do zastupitelstev obcí

Dne 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Níže jsou uvedeny bližší informace a vzory některých dokumentů.

Právní předpisy: http://www.mvcr.cz/clanek/pravni-predpisy-65479.aspx
Stanoviska k volbám do zastupitelstev obcí: http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-k-volbam-do-zastupitelstev-obci.aspx

pdfRozhodnutí prezidenta

pdfPočty podpisů na petici

pdfPomocná tabulka pro výpočet věku kandidáta

pdfStanovení počtu členů ZO

pdfOznámení o konání prvního zasedání OVK

pdfInformace o počtu a sídle volebních okrsků

Vzory dokumentů:

kandidátních listin, prohlášení kandidáta a petice podporující kandidaturu pro volby do zastupitelstev obcí podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

KANDIDÁTNÍ LISTINY volebních stran dle typu:

1. politická strana (Vzor č. 1)
2. politické hnutí (Vzor č. 2)
3. koalice politických stran (Vzor č. 3)
4. koalice politické strany a politického hnutí (Vzor č. 4)
5. koalice politických hnutí (Vzor č. 5)
6. nezávislý kandidát (Vzor č. 6)
7. sdružení nezávislých kandidátů (Vzor č. 7)
8. sdružení politických stran a nezávislých kandidátů (Vzor č. 8)
9. sdružení politických hnutí a nezávislých kandidátů (Vzor č. 9)
10. sdružení politických stran, politických hnutí a nezávislých kandidátů (Vzor č. 10)


PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA (Vzor č. 11)


PETICE PODPORUJÍCÍ KANDIDATURU (Vzor č. 12)

© 2013 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení