Hlášení místního rozhlasu

24.1.2020

Společnost ČEVAK a. s. oznamuje, že ve dnech 27. 1. až 9. 2. 2020 bude provádět nezbytné opravy a údržbu armatur. Přes maximální snahu o co nejplynulejší provedení akce by mohlo místy docházet ke zhoršení kvality vody, případně i snížení tlaku. V tomto případě, prosím, kontaktujte dispečink ČEVAK – tel. číslo 800 120 112 (bezplatná linka).