Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Články

Uzavírka v Lutové

Firma EGD a. s. , zastoupena firmou SETERM BC, a. s. , oznamuje, že od 17. 10. 2022 bude z důvodu provádění výkopových prací uzavřena místní komunikace v obci Lutová mezi č.p. 25 a č.p. 76 až k silnici III/153 Hamr – Kosky „U Jouzů“ pro veškerý provoz mimo vozidla stavby, majitelů nemovitostí, dopravní obsluhy a IZS.

Objízdná trasa směrem na Hamr – Kosky povede po silnici II/153 přes Chlum u Třeboně.

Uzavírka bude trvat pravděpodobně do 16. 11. 2022. Vozidla majitelů nemovitostí, dopravní obsluhy a IZS projedou uzavírkou se zvýšenou opatrností kvůli pohybu osob a techniky při výkopových a demontážních pracích na sítích NN.

Ukončení uzavírky bude oznámeno.

© 2023 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení