Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Články

Aktuální informace ke koronaviru-5.10.2020

AKCE
- vnitřní prostory - maximálně 10 osob
- vnější prostory - maximálně 20 osob
Výjimku mají soudy, zastupitelstva, pracovní kolektivy, členové jedné rodiny, provoz bazénů a posiloven, dále bohoslužby do 100 osob – bez zpěvu.
- restaurace - u jednoho stolu maximálně 6 osob, omezení otevírací doby - zákaz přítomnosti veřejnosti od 22.00 do 6.00 hodin

SPORTOVNÍ AKTIVITY

Utkání v registrovaných sportech mohou probíhat na všech úrovních bez omezení, ale bez diváků. Limit soutěžících či členů realizačních týmů je stanoven na 130 osob na utkání.
Zájmová sportovní činnost je omezena na 20 osob. Při tréninku může být několik skupin, limit je 20 osob na jeden kolektiv.

DIVADLA A KINA
Jsou bez omezení do 500 diváků a bez občerstvení. Pro operu, muzikály, pěvecké akce a plesy platí zákaz.

ŠKOLY
Střední školy – v regionech, které určí krajská hygienická stanice, budou na 14 dní zavřené, vyjma praktické výuky.
Základní školy – jsou v provozu, součástí vzdělání není zpěv a sportovní činnosti.
Školní družiny a mateřské školy – bez omezení.

© 2013 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení