Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Články

Informace o způsobu provádění odečtů vodoměrů v Hamru

V letošním roce nebudou květnové odečty vodovodů v Hamru prováděny tradičním způsobem, jak jsme byli zvyklí z minulosti.

Z důvodu omezení vzájemného kontaktu bylo omezeno i provádění odečtů vodoměrů u odběratelů. Společnost ČEVAK a.s. žádá odběratele, aby využili možnosti nahlásit stav na vodoměru odečítači. Kontaktní informace na odečítače pro nahlášení odečtu budou zaslány buď SMS zprávou nebo vhozeny do poštovní schránky.

Znamená to, že odběratelé, kteří mají nastavenu možnost zasílání SMS zpráv, obdrží v nejbližších dnech zprávu s žádostí o samoodečet a telefonickým a e-mailovým kontaktem na p. Magyarovou, která lokalitu odečítá. V některých případech obdrží odběratelé od p. Magyarové výzvu k nahlášení stavu písemně do schránky, eventuálně je bude kontaktovat telefonicky.

Volně přístupné vodoměry budou fyzicky odečteny pracovníkem.

Informace týkající se vodného a stočného, odstávek, poruch atd. v obci Hamr naleznete také na stránkách společnosti ČEVAK

© 2013 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení