Články

Cvičení v Pensionu Hamr

I v letošním roce bude probíhat cvičení v Pensionu Hamr. Cvičení by mělo probíhat 2x týdně v úterý a čtvrtek ve večerních hodinách. Půjde o posilování v kombinaci s protahovacími cviky, jak tomu bylo v předcházejícím období. Aby mohlo cvičení plynule probíhat, je třeba zajistit pravidelný počet cvičenek. Z tohoto důvodu žádáme zájemkyně, aby se v nahlásily na některém z uvedených čísel: 384 797 236, 725 467 763 nebo 724 849 952. Bližší informace podá paní cvičitelka na úvodní hodině.