Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Články

Cvičení v Pensionu Hamr

I v letošním roce bude probíhat cvičení v Pensionu Hamr. Cvičení by mělo probíhat 2x týdně v úterý a čtvrtek ve večerních hodinách. Půjde o posilování v kombinaci s protahovacími cviky, jak tomu bylo v předcházejícím období. Aby mohlo cvičení plynule probíhat, je třeba zajistit pravidelný počet cvičenek. Z tohoto důvodu žádáme zájemkyně, aby se v nahlásily na některém z uvedených čísel: 384 797 236, 725 467 763 nebo 724 849 952. Bližší informace podá paní cvičitelka na úvodní hodině.

 

© 2013 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení