Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Dětské hřiště

Obec Hamr se již v minulosti rozhodla vybudovat v této části obce zázemí pro aktivní trávení volného času. Po několika nezdárných pokusech získat dotaci, se konečně podařilo v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 získat dotaci a tak postupně na tomto projektu pracovat. V první etapě bylo realizováno zázemí pro nejmenší – dětské hřiště. V roce 2013 jsme ještě v rámci podpory MAS Třeboňsko doplnili další atrakce.

Úmyslem obce je vybudovat zde ucelený sportovně relaxační areál a nabídnou kvalitní zázemí pro aktivní trávení volného času všech věkových kategorií. 

 

© 2013 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení