Památky

Památník padlým a zemřelým vojínům

„Památník tento odhalen byl dne 12. srpna roku 1923 za velké účasti lidu ze širokého okolí“, tak doslovně psáno v kronice (r. 1925).
Myšlenka postavení pomníku obětem světové války původně vyšla z kroužku divadelních ochotníků v Hamru v roce 1922, kdy při návrhu byl současně složen první obnos, který pocházel z výtěžku z divadelního představení. Později bylo ustanoveno komité sdružené ze všech politických stran a pomník za přispění všech obyvatelů obce, pod protektorátem sboru dobrovolných hasičů byl slavnostně odhalen. V den odhalení byla sloužena panem děkanem Kubistou slavnostní mše za padlé a zemřelé vojíny. Pak následoval proslov tehdejšího starosty obce pana Františka Macha, který předal pomník do ochrany občanů. Po proslovu zahrála hudba hymnu jako vyjádření díků a uctění památky padlých a zemřelých vojínům, kterým je pomník věnován.


pam_4  pam_5


Posvěcený kříž

Přicházíme-li směrem od Majdaleny do Hamru uvítá nás na kraji obce kříž. Na tomto místě stával kdysi kříž dřevěný. Nákladem místních občanů byl vyměněn za kříž železný a dne 9. května r. 1888 posvěcen biskupem Dr. Říhou z Českých Budějovic.

pam_2  pam_1


Kaple sv. Jana Nepomuckého

O vzniku této kaple nezachovalo se v obci ani na faře lutovské, kam byl tehdy Hamr přifařen, žádných údajů. Kaplička se nachází na levé straně komunikace ve směru Chlum u Třeboně. Její součástí je zvonice. V roce 1993 byla na žádost Obce Hamr zapsána Ministerstvem kultury ČR do seznamu kulturních památek ČR.

pam_6


Pamětní deska věnovaná obětem nacismu (1938-1945)

Pamětní deska je umístěna na budově obecního úřadu.

pam_3