Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci Hamr založen ve 14 hodin dne 12. ledna 1896. U jeho zrodu stálo 7 zakládajících členů ( Jeho c.k. výsost Arcivévoda František Ferdinand de Este - následník trůnu, Jan Škornička-podomní obchodník, Rudolf Kohout-obchodník, Leopold Kohout-revírník, Jan Komárek-obchodník, Antonín Blažek-rolník, Václav Tatták-pošmistr ) dále 6 členů přispívajících a 30 členů činných.
Nově založený sbor se často scházel k praktickým cvičením a společně s okolními sbory se podílel na likvidaci tehdy dost častých požárů. Historicky prvním velitelem se stal Antonín Blažek.

K určitému útlumu ve sboru došlo po vypuknutí 1. světové války, kdy mnoho členů odešlo na vojnu. Po vzniku samostatné Československé republiky se opět v plné míře obnovila aktivita sboru. Konají se župní sjezdy, činnost se zaměřuje na preventivní a represivní výcvik, pořádají se taneční zábavy a plesy. Taneční zábavy byly v té době hlavním zdrojem finančních příjmů na zakoupení výzbroje a výstroje.

Pro případ úrazů nebo úmrtí člena hasičského sboru byla zřízena pohřební pokladna. Sbor byl původně vybaven málo výkonnou ruční stříkačkou a proto byla v roce 1924 zakoupena stříkačka výkonnější.

První motorovou stříkačku DS 16 získal sbor až v roce 1953 a tu používal až do r. 1975, kdy byla nahrazena přenosnou motorovou stříkačkou PS 12.