Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci

cr1

Úvod

Obec Hamr leží v malebné jihočeské krajině 14 kilometrů jihovýchodně od Třeboně v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Katastrální území Hamr má rozlohu 1.194 hektarů. Hamr je obklopen lesy a množstvím rybníků, což umožňuje rybaření, houbaření a krásné procházky. Rovinatá turisticky atraktivní krajina láká v letních měsících zejména vyznavače cykroturistiky. Hranici katastrálního území mezi Hamrem a Majdalenou tvoří řeka Lužnice, vodáky nejčastěji navštěvovaný tok v celé ČR. V této části obce se nachází místní část nazývaná Kosky. Podél toku řeky Lužnice a v místě soutoku Lužnice s Koštěnickým potokem je četné množství rekreačních objektů.

Obec Hamr je samosprávnou obcí. V současné době má 350 obyvatel. Obec je napojena na vodovodní řad. Převážná část obce je odkanalizována a napojena na čistírnu odpadních vod. Plynofikace proběhla pouze v okrajových částech obce.

Každoročně se obec snaží využít možnosti čerpat dotace z Programu obnovy venkova a postupně tak realizovat plánované akce.

Uspořádání sbírky

pdfBližší informace

Dotace z Programu obnovy venkova 2016

Obec Hamr získala v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2016 - Opatření 1, Dotační titul 1 Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti dotaci 200.000,00 Kč na akci „OPRAVA CHODNÍKU V OBCI HAMR". Jedná se o opravu části chodníku podél hlavní komunikace II/153, po prav straně ve směru Hamr – Majdalena. V rámci této akce bude opraveno cca 200 m2 plochy chodníku. Záměrem obce je zvýšit bezpečnost chodců a zajistit průchodnost v této frekventované části obce.

Regenerace veřejného prostoru u Obecního úřadu Hamr


V sobotu 17. září 2016 se uskuteční od 10.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hamr (Hamr č. p. 47) schůzka s veřejností, kde budou mít občané možnost získat informace týkající se tohoto projektu.
Bližší informace - Dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Elektronická evidence tržeb

pdfInformační leták

Kotlíkové dotace - 1. výzva

Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji.
" Zájemci o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech z celého Jihočeského kraje si tedy již mohou stáhnout na webových stránkách Jihočeského kraje http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v záložce Výzvy veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti (formulář žádosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, pravidla dotačního programu atd.) a začít s její přípravou.

Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podepsané papírové žádosti) bude zahájen 18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016 do 14 hod.

Více...

Nová zelená úsporám

Možnosti čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám pdfvíce.

Pozor na podomní prodej!

pdfDokument

Cvičení v Pensionu Hamr

I v letošním roce bude probíhat cvičení v Pensionu Hamr. Cvičení by mělo probíhat 2x týdně v úterý a čtvrtek ve večerních hodinách.

Číst dál ...

Odstranění objektu č. p. 63


V závěru měsíce května 2015 počaly práce na odstranění objektu č. p. 63 v Hamru, který vykoupila obec v roce 2014. Odstranění objektu provádí firma Adestone s. r. o. – Vlastislav Lexa.

Více...

Strana 2 z 3

Logo trebonsko

katalog soc 2015 2

jikord

zo logo min

Rybaření Nový Kanclíř

logo ryb

Počet návštěv

471455
Dnes
Celkem
153
471455

Vaše IP: 54.81.45.122

Hasičské sdružení

hasici1

V současné době má sbor 90 členů (39 dospělých a 51 mladých hasičů). Jeho starostou je Jan Pumpr. Každoročně jsou hasiči pořadateli celé řady kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé.

Více informací

Kosky

hamr1

Krásné okolí vyniká množstvím lesů, rybníků a pískoven. Ubytování je v oblasti vhodné pro cykloturistiku, turistiku, rybaření, houbaření, koupání.

 

 

Dětské hřiště

detske hriště

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje se podařilo obci v roce 2011 získat dotaci na  vybudování zázemí pro aktivní trávení volného času. Více informací...

© 2013 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení