Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci

cr1

Úvod

Obec Hamr leží v malebné jihočeské krajině 14 kilometrů jihovýchodně od Třeboně v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Katastrální území Hamr má rozlohu 1.194 hektarů. Hamr je obklopen lesy a množstvím rybníků, což umožňuje rybaření, houbaření a krásné procházky. Rovinatá turisticky atraktivní krajina láká v letních měsících zejména vyznavače cykroturistiky. Hranici katastrálního území mezi Hamrem a Majdalenou tvoří řeka Lužnice, vodáky nejčastěji navštěvovaný tok v celé ČR. V této části obce se nachází místní část nazývaná Kosky. Podél toku řeky Lužnice a v místě soutoku Lužnice s Koštěnickým potokem je četné množství rekreačních objektů.

Obec Hamr je samosprávnou obcí. V současné době má 350 obyvatel. Obec je napojena na vodovodní řad. Převážná část obce je odkanalizována a napojena na čistírnu odpadních vod. Plynofikace proběhla pouze v okrajových částech obce.

Každoročně se obec snaží využít možnosti čerpat dotace z Programu obnovy venkova a postupně tak realizovat plánované akce.

Veřejné projednání Územního plánu Hamr

Dne 9. 5. 2017 (úterý) v 15:00 hodin se bude konat veřejné projednání o návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMR na Obecním úřadě Hamr (Hamr č. p. 47, 378 06 Suchdol nad Lužnicí).

více...

Biologicky rozložitelný komunální odpad

Občané a vlastníci rekreačních objektů v Hamru mají možnost biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu odevzdávat od 1. 4. do 31. 10. každou sobotu od 16,00 do 17,00 hodin, nebude-li předem určeno jinak. Odpad bude přijímán za pensionem v Hamru vždy za přítomnosti zodpovědné osoby.

Rozdělení odevzdávaného biologicky rozložitelného komunálního odpadu rostlinného původu:

1. drobný rostlinný odpad – např. tráva, listí, plevel atd.
2. větve a dřevnatý materiál

 

Tyto dva druhy odpadu rostlinného původu prosíme nesmíchávat dohromady, jsou odkládány odděleně.

Místní poplatky - r. 2017

pdfMístní poplatky 2017.

Tříkrálová sbírka 2017
V první polovině ledna proběhne již posedmnácté celostátní Tříkrálová sbírka.
V obci Hamr proběhne koledování ve dnech od 4. do 8. ledna 2017.

Více...

Uzavírky komunikací na SuchdolskuV souvislosti se zahájením investičních akcí – napojení místních částí Klikov, Tušť a Františkov na veřejnou kanalizaci, začnou v těchto místních částech výkopové práce a bude tak docházet po dobu jednoho kalendářního roku (do října 2017) k poměrně rozsáhlým uzavírkám komunikací na Suchdolsku. Dojde i k zásahům do jízdních řádů linkové autobusové dopravy a přesunům zastávek.
Aktuální informace budou k dispozici na webu města www.suchdol.cz a na úředních deskách města Suchdol nad Lužnicí.

Uspořádání sbírky

pdfBližší informace

Dotace z Programu obnovy venkova 2016

Obec Hamr získala v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2016 - Opatření 1, Dotační titul 1 Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti dotaci 200.000,00 Kč na akci „OPRAVA CHODNÍKU V OBCI HAMR". Jedná se o opravu části chodníku podél hlavní komunikace II/153, po prav straně ve směru Hamr – Majdalena. V rámci této akce bude opraveno cca 200 m2 plochy chodníku. Záměrem obce je zvýšit bezpečnost chodců a zajistit průchodnost v této frekventované části obce.

Regenerace veřejného prostoru u Obecního úřadu Hamr


V sobotu 17. září 2016 se uskuteční od 10.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hamr (Hamr č. p. 47) schůzka s veřejností, kde budou mít občané možnost získat informace týkající se tohoto projektu.
Bližší informace - Dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Elektronická evidence tržeb

pdfInformační leták

Strana 1 z 2

katalog soc 2015 2

jikord

zo logo min

Rybaření Nový Kanclíř

logo ryb

Počet návštěv

279829
Dnes
Celkem
798
279829

Vaše IP: 54.167.220.36

Hasičské sdružení

hasici1

V současné době má sbor 90 členů (39 dospělých a 51 mladých hasičů). Jeho starostou je Jan Pumpr. Každoročně jsou hasiči pořadateli celé řady kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé.

Více informací

Kosky

hamr1

Krásné okolí vyniká množstvím lesů, rybníků a pískoven. Ubytování je v oblasti vhodné pro cykloturistiku, turistiku, rybaření, houbaření, koupání.

 

 

Dětské hřiště

detske hriště

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje se podařilo obci v roce 2011 získat dotaci na  vybudování zázemí pro aktivní trávení volného času. Více informací...

© 2013 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení